SENAT PRZYJĄŁ POPRAWKI DO USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ O RECYKLINGU PWE Dnia 15 […]

POLACY SPROWADZAJĄ CORAZ WIĘCEJ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW W pierwszych czterech miesiącach 2015 roku […]

POPRAWKI DO USTAWY

SENAT PRZYJĄŁ POPRAWKI DO USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ O RECYKLINGU PWE

Dnia 15 maja br.  w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Z treścią sprawozdania z obrad mogą zapoznać się Państwo klikając w zamieszczony poniżej link. Podczas posiedzenia Senatu RP, które odbyło się w dniach 20-21 maja br. przyjęto poprawki do ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. W kolejnym etapie prac nad ustawą dokument trafi do Sejmu, który rozpatrzy poprawki wniesione przez Senat. Treść poprawek zaproponowanych przez Senat znajdą Państwo w sprawozdaniu z obrad Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej. Wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku będzie skutkowało brakiem dopłat do demontażu pojazdów za 2016 rok.

Sprawozdanie Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej

Posted in Uncategorized | Leave a comment
POLACY SPROWADZAJĄ

POLACY SPROWADZAJĄ CORAZ WIĘCEJ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW

W pierwszych czterech miesiącach 2015 roku zarejestrowano w Polsce 252 202 sprowadzone pojazdy. Jest to wynik o 7,6% wyższy w porównaniu do tego okresu ubiegłego roku. Z zestawienia Ministerstwa Finansów wynika, że 198 667 sprowadzonych do Polski w pierwszym kwartale tego roku pojazdów to używane auta osobowe. Porównując tę ilość do pierwszego kwartału 2014 roku (186 058) można zaobserwować wyraźny wzrost.

2014 zestawienie MF

2015 zestawienie MF

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podsumował ilość aut używanych, sprowadzonych do Polski od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej do kwietnia bieżącego roku. Jest to bardzo duża ilość 8 860 097 sztuk.

SAMAR kwiecień 2015

Posted in Uncategorized | Leave a comment