Autokasacja

Obowiązkowa kasacja pojazdów to nie wymysł ustawodawców

W Polsce obowiązuje Ustawa o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji, która nakazuje przekazywanie takich pojazdów wyłącznie do certyfikowanych stacji demontażu pojazdów.

W takiej stacji zostanie wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu, a samochód zostanie poddany procesom recyklingu.

Oczywiście nikt nie zmusi nas do pozbycia się sprawnego samochodu. Chodzi o stare samochody, takie, których już nikt nie chce kupić i na przykład stoją na podwórku czy parkingu,
a także samochody niesprawne czy po wypadku. I chociaż czasem właścicielom trudno jest się rozstać z samochodem, lepiej nie ryzykować jazdy niepewnym autem.

Drugim problemem jest tak zwana szara strefa, czyli nielegalny demontaż, który szacuje się na około 70 procent. Punkty nielegalnego złomowania samochodów nie muszą prowadzić
oficjalnej dokumentacji, ani spełniać wymaganych prawem norm ekologicznych. Często prowadzone są przez przypadkowe osoby. A skutki działalności szarej strefy są szkodliwe dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

W każdym samochodzie znajdują się płyny eksploatacyjne (na przykład oleje), które zanieczyszczają glebę. Po nielegalnym rozebraniu auta na części, fragmenty wyposażenia czy
opony są spalane. Pyły i metale ciężkie dostają się do atmosfery, a potem z deszczami z trafiają do gleby, Ostatecznie wszystkie te substancje wraz z wodą, dostają się do pożywienia i powodują choroby.

Dokumenty niezbędne do zezłomowania pojazdu

1. Dowód osobisty właściciela pojazdu.
1a. W przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie.
1b. Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.
2. Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli była wydana.
2a. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie w celu złomowania pojazdu z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego.

Comments are closed.